23 ژوئن

بازرسی فنی جرثقیل های برجی

بازرسی از جرثقیل های برجی به سه روش زیر انجام می شود: ⦁ بازرسی پیش از شروع کار توسط راننده در این بازرسی که به شکل روزانه و قبل از شروع شیفت کاری توسط راننده انجام می شود موارد زیر به صورت چشمی بازدید می شوند: – کلیه موارد ارایه شده در دفترچه راهنمای عملیاتی […]