ساعت کاری

شنبه  تا پنج شنبه : ۱۰:۰۰ / ۱۹:۰۰

آدرس کارگاه

کیلومتر ۲۷ جاده مخصوص کرج ،بعد از ایستگاه مترو اتمسفر روبه روی رستوران اکبر جوجه ،پلاک۱۱۲

شماره های تماس

۰۹۱۲۲۵۷۳۰۵۴

۰۹۱۲۱۵۹۶۶۶۲

شماره های کارگاه

۰۲۶۳۲۳۲۴۰۰۵

۰۲۶۳۲۳۲۴۰۰۶

مدیریت

نادری