در حال بارگذاری ...
۰۲ تیر

نکات ایمنی که باید در نصب تاور کرین رعایت کرد؟

در اینجا به بیان نکات ایمنی که باید در نصب تاور کرین رعایت کرد میپردازیم.

⦁ انتخاب گروه نصاب و تایید صلاحیت آنها باید توسط مدیریت مربوطه و HSEکارکاه انجام گیرد.
⦁ قبل از نصب و مونتاژ؛دستور العمل نصب دستگاه تهیه و توسط گروه نصاب (به خصوص سرپرست گروه) مطالعه شود.
⦁ محوطه نصب باید کاملا محصور شود به طوری که از عبور و مرور افراد متفرقه در محوطه جلوگیری به عمل آید.
⦁ جرثقیل مناسب و سالم و همچنین اپراتور با صلاحیت برای عملیات نصب و مونتاژ تدارک دیده شود.
⦁ فونداسیون نصب توسط دفتر فنی کارگاه و نمایندگان HSEدر کارگاه بازدید و تایید شود.
⦁ در مورد تاور های ریلی نصب استاپرهای نهایی در سر ریل ها و نصب لیمیت سوییچ های انتهایی الزامی است.
⦁ قبل و در حین عملیات نصب و مونتاژ به شرایط آب و هوایی توجه شود. در زمان نامساعد بودن شرایط جوی و در سرعت باد بالاتر از m/s ۱۴از انجام عملیات خودداری شود.
⦁ قبل از شروع عملیات نصب و مونتاژ؛ کلیه قطعات تاور از لحاظ سلامت فنی وتعداد کنترل شود.
⦁ ابزار کار مناسب ؛سالم و کافی در اختیار گروه نصاب قرار داده شود.
⦁ آمبولانس و افسر HSEدر محل نصب و مونتاژ حاضر باشند.
⦁ عملیات مونت ونصب فقط در روز انجام شود و در صورت نبودروشنایی کافی از انجام آن برخورداری شود.
⦁ به موانع ؛به خصوص کابل های برق در محوطه ی نصب توجه شود.
⦁ آلودگی های صوتی در نزدیکی محل نصب تا حد امکان حذف یا کاهش داده شود.
⦁ جهت ایجاد ارتباط موثر بین سرپرست گروه نصب و اپراتور جرثقیل ؛دستگاه بی سیم در اختیار این افراد قرار داده شود.
⦁ در حین عملیات نصب ومونتاژ استفاده از تلفن همراه ممنوع می باشد.
⦁ چراغ های خطر چشمک زن در بالای تاج ؛طول فلش و در قسمت انهای فلش نصب شود.
⦁ افراد نصاب باید از تجهیزات حفاظت فردی مناسب شامل لباس کار،کفش ،دستکش،عینک و کمربند بسته به مورد استفاده نمایند.

نحوه کار تاور کرین
تاور کرین ها انواع مختلفی دارند که تقریبا” همگی از یک قانون در انجام کار و بار برداری تبعیت میکنند که شامل چند دسته است
۱- قدرت بار برداری
قدرت باربرداری در تاور مبنی بر ساختار آنها می باشد که تا چه تناژی را میتواند از روی زمین بلند  کند که این کار توسط الکترو موتور انجام می شود و الکترو موتور به گیربکس و از گیربکس به درام یا همان وینچ متصل است و توسط وینچ مقدار نیاز سیم بکسل تا ارتفاع مورد نیاز دستگاه و رابطی به نام هوک قلاب به بار متصل می گردد . لازم به ذکر است پس از راننده و فرمان هدایت، کلیه سیستم فوق توسط یک سری میکرو سوئیچ در حال کنترل است تا دستگاه بار بیش از حد مجاز را از روی زمین بلند نکند و ایمنی دستگاه حفظ گردد . تمامی این مراحل به قدرت باربرداری یا تناژ دستگاه منصوب است.
۲-قدرت مانور بار به سمت جلو و عقب (شاریوت chariot)
تاور کرین ها پس از بلند کردن بار از روی زمین دارای مانور حرکت بار به سمت جلو یعنی دور از دستگاه (شاریوت به جلو ) و حرکت بار به سمت عقب یعنی به سمت خود دستگاه (شاریوت به عقب ) می باشند. البته لازم به ذکر است باری را که بیش از حد مجاز تناژ دستگاه می باشد را توسط میکروسوئیچ های قطع کن کنترل می نماید و از جلو رفتن آن خود داری می کند .
۳-قدرت مانور گردشی (گردان)
تاور کرین ها علاوه بر دارایی قدرت بلند کردن بار و حرکت آن به جلو و عقب دارای قدرتی هستند که در شعاع ۳۶۰ درجه می تواند بار را جابجا کند و به هر نقطه ی دلخواه بار را منتقل کند که جهت ایمنی آن نیز میکروسوئیچ هایی تعبیه شده در مواقع لزوم از دور زدن بی جا جلو گیری نماید .
۴-قدرت حرکت کلی دستگاه
تاور کرین های متحرک توانایی حرکت روی زمین و انتقال کلی دستگاه از نقطه ای به نقطه ی دیگر را دارا می باشند آنها جهت خزیدن بر روی زمین متفاوت می باشند بعضی از آنها توسط قرار گرفتن روی ریل جابجا می گردند و گونه دیگری از آنها روی زنجیرهایی که شباهت به زنجیر تانک دارند بر روی زمین حرکت می کنند و نوع دیگری از آنها بر روی چرخ های بزرگی که همانند لاستیک هواپیما است بر روی آنها حرکت می کنند .
کلیه حرکت این دستگاهها معمولا توسط الکترو موتور های برقی و گیربکس ها و ترمز های بسیار قوی می باشد صورت می گیرد.
۵-قدرت ارتفاع گیری یا افزایش ارتفاع
همواره برای عموم این سوال مطرح است که تاور کرین ها چگونه به نقاط مرتفع میرسند و چگونه افزایش ارتفاع پیدا می کنند .
لازم به توضیح است ، تاور کرین ها پس از نصب و مونتاژ اولیه که توسط جرثقیل موبایل ( سیار ) انجام می گیرد جهت افزایش ارتفاع از قدرت خود مونتاژ دستگاه استفاده می کنند که مستلزم یکسری عملیات بسیار حساس می باشد و با اضافه کردن سکشن ( قطعه ارتفاعی ) ارتفاع می گیرد و با کم کردن آن ارتفاع آن نیز کم می گردد البته انواع گوناگون تاور کرین ها بنا بر تیپ و یا کشور سازنده عملیات متفاوتی را دارا می باشند .
کلیه مراحل نصب ، مونتاژ ، ارتفاع دادن و … می بایست توسط نیرو های متخصص و کار آزموده انجام شود زیرا کو چکترین اشتباه می تواند آخرین اشتباه افراد باشد .
کما اینکه با توجه به سوابق نصب دستگاه های متفاوت در نقاط مختلف ایران توسط افراد غیر متخصص ، متاسفانه شاهد حوادث جبران ناپذیری بوده ایم .

ارسال دیدگاه