در حال بارگذاری ...
۰۲ تیر

بازرسی فنی جرثقیل های برجی

بازرسی از جرثقیل های برجی به سه روش زیر انجام می شود:
⦁ بازرسی پیش از شروع کار توسط راننده
در این بازرسی که به شکل روزانه و قبل از شروع شیفت کاری توسط راننده انجام می شود موارد زیر به صورت چشمی بازدید می شوند:
– کلیه موارد ارایه شده در دفترچه راهنمای عملیاتی دستگاه
– کنترل های عملیاتی و اضطراری
– بازرسی ترمزهای ایمنی تاورکرین
– بازرسی قفل، کلید و نشانگرهای ایمنی
– بازرسی چشمی از ساختار دستگاه
– قرارگیری صحیح سیم بکسل درون درام و قرقره ها
– بازرسی با هدف تشخیص آسیب دیدگی سیم بکسل ها
راننده موظف است قبل از شروع شیفت، تجهیزات و وسایل حفاظت فردی خود را بررسی کند.
نتایج بازرسی های فوق به طور روزانه در دفترچه مخصوص ثبت و نگهداری می شود.
⦁ بازرسی مداوم
یک برنامه منظم و مداوم بازرسی و تعمیر و نگهداری برای هر جرثقیل طبق توصیه سازنده بايد فراهم شود. این برنامه بازرسی توسط فرد با صلاحیت به صورت بازدید چشمی و طبق موارد ذیل انجام می گیرد:
– هماهنگی عملکرد و کنترل سرعت اجزا
– کنترل های عملیاتی و اضطراری، تجهیزات، نشانگرها و قفل های ایمنی
– روغن کاری قسمت های متحرک، بازرسی از اجزای فیلتر روغن و سطح مایعات دستگاه
⦁ بازرسی عمده ۱۰ ساله
این بازرسی با اهداف کلی زیر انجام می شود:
– وضعیت عملکرد بخش های ساختاری، مکانیکی، الکتریکی و هیدرولیکی دستگاه
– استفاده از آزمون های غیرمخرب برای شناسایی عیوب طبق استاندارد مربوطه
– سیستم های ترمز
– سیستم های کنترلی، ایمنی و اضطراری
– مناسب بودن دستورالعمل های ایمنی و اجرایی مطابق شرایط کار

ارسال دیدگاه